ถึง, กระดาษบันทึก mademylatublue

บันทึกการหลงทาง ความรัก และคุณ