เมื่อเรามีชีวิตกันและกัน ปะการัง

บันทึกชีวิตในแต่ละวัน เผื่อคิดว่าเวลาตัวเองไม่มีค่าแล้วมานั่งอ่านแล้วจะสบายใจขึ้น