วันพุธ ฉันขอรับบทนางต้องกล้า แว่นฝ้า

เรื่องราวสั้นๆ ว่าด้วยเรื่องบันทึก craftsman ผ่านตัวหนังสือของคาบเรียนวันพุธ ที่อาจทำให้ข้าพเจ้าหลุดจากบ่วงแห่งความไม่กล้า