ATLANTIC MIXTAPE themoonograph

รวบรวมเพลงภาษาอังกฤษทั้งหมดที่เราเคยแปล เราเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเนื้อเพลงมากพอกับทำนองและเสียงร้อง หวังว่าทุกคนที่เข้ามาอ่านจะได้เพลงเพราะ ๆ ที่มีความหมายอันลึกซึ้งกลับไป (Cover: Photo by Ariel Pilotto on Unsplash)