บันทึกเคลียร์กองดอง piccarioman

เคลียร์หนังสือที่ดองไว้เป็นสิบปี ทำทีเจอแต่ปัญหา เป็นท้อทุกครั้งที่มอง แต่ก็ต้องทำ เพราะอยากอ่านหนังสือแล้ววว จัดไม่เสร็จไม่อ่านจ้าาา