เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
มรรคาแห่งธรรมNoi Beleza
โรงเรียน..วิถีพุทธ

 • ปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วไปยังเน้นทางวิชาการ แต่เราตระหนักดีว่า เด็กควรได้เรียนรู้ชีวิต อยู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างมีความสุข

  ในทุกๆเช้า เด็กมาถึงก็พูดคุยกัน แล้วก็วิ่งเล่น พอถึงชั่วโมงเรียน เค้าก็ต้องกลับมาอยู่กับตัวเอง ตั้งสติ เริ่มชั่วโมงเรียนกันแล้ว

  ดังนั้น ในช่วงเช้า เราจึงให้เด็กๆ นั่งสมาธิ เดินทำสมาธิกัน พาใจกลับมาที่ตัวเอง เป็นช่วงเวลา 10-15 นาที ก่อนเริ่มชั้นเรียนกัน

  ผู้บริหารเอง ก็ฝึกปฏิบัติมากกว่าคุณครู เพื่อเป็นแบบอย่าง เรามิใช่พูดอย่างเดียว ต้องทำดีให้เห็น แล้วคุณครูจึงจะเคารพ และเชื่อฟังเรา

  ในชีวิตประจำวัน เราปฏิบัติ รู้ตัว มีสติระลึกรู้ได้เช่น ในขณะที่เดินขึ้นบันไดไปอีกชั้นหนึ่ง ก็รู้ตัว ทุกย่างก้าว ที่ก้าวเท้าไป จะเดินไปไหนมาไหน
  นั่งทำงานในห้องทำงาน ก็รู้ตัวตลอดเวลา

  การฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆ ทำให้จิตใจสงบ และเรื่มเห็นตนเอง รู้จักตนเอง จากคนที่เข้มงวด ต้องการให้สำเร็จตามเป้าหมาย ก็จะ relax ผ่อนคลายลง และมีเมตตา ใจดีต่อคุณครูทั้งหลาย

  ผู้บริหารปฏิบัติดี มีจิตเมตตาต่อคุณครู และมีระบบการคัดเลือกคุณครู ให้เข้ากับวัฒนธรรมของโรงเรียน และมีการประชุมกับผู้ปกครอง ให้เข้าใจวิธีอบรมบุตรหลานแนวเดียวกัน มีการอบรมพ่อแม่ให้ปฏิบัติ เพื่อหล่อหลอมแนววิถีธรรมแบบเดียวกันดัวย

  เราบอกคุณครูว่า วิชาคณิตศาสตร์ เราก็อธิบายประยุกต์กับเด็กๆได้

  การบวก : การรับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต การมีน้ำใจต่อกัน เอื้อเฟื้อกัน

  การลบ : การตัดสิ่งไม่ดี อารมณ์ไม่ดี ออกไปบ้าง

  การคูณ การเพิ่มทวีคูณ หมั่นทำสิ่งดีๆ ช่วยเหลือกัน

  การหาร  : การแบ่งของออกมา การแบ่งปันช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อน คนด้อยโอกาสกว่าเรา

  การศึกษาทั่วไป เป็นการเรียนรู้ทางกายภาพ
  ที่นี่เราสอนธรรมะ มีการฝึกปฏิบัติด้วย เพื่อให้เด็กๆเข้าใจตนเอง เข้าใจสภาวะสมดุลย์ของกายและใจ และการปฏิบัตินี้ เราฝึกได้ทั้งวัน ทุกอิริยาบถที่เราทำกิจกรรมต่างๆ

  การที่เราจะประสบความสำเร็จ โดยมีความคิดสร้างสรรค์มากมาย เพียงอย่างเดียวไม่พอ
  เราต้องมีการฝึก ควบคุมความคิดตนเองได้ด้วย สร้างชีวิตที่สมดุลย์ ขณะเดียวกัน ขอให้มีความเพียร ความมุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้ในงานต่างๆ เวลาเจอปัญหา ให้มีสติ มีปัญญา ก็จะแก้ไขปัญหาได้

  ครอบครัวปัจจุบัน พ่อแม่พยายามจัดให้ลูกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย แต่สิ่งนี้ไม่จริงตลอดไปบนโลกใบนี้ เค้าจะเจอสิ่งที่ชอบ/ไม่ชอบ สิ่งที่ยากลำบาก โจทย์ที่ยากขึ้น..ดังนั้น การฝึกให้เด็กๆมีสมาธิ มีสติ มีปัญญา จะเป็นเครื่องมือให้เค้ารับมือกับสิ่งต่างๆได้ และมีชีวิตที่สมดุลย์ มีความสุขตามวิถีชีวิตของเค้า

  Cr : บทสัมภาษณ์ ผู้บริหารโรงเรียนทอสี
  รายการสามเณรปลูกปัญญาธรรม True 333 HD
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in