เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
มรรคาแห่งธรรมNoi Beleza
หัวใจ..เศรษฐี

 • ถ้าเรามีคาถา "หัวใจเศรษฐี" และปฏิบัติตามนั้น..
  เราและครอบครัว จะมีทรัพย์สินเงินทอง 
  มีความมั่นคงแน่แท้
  ..อุ อา กะ สะ..

  ? อุ มาจากคำว่า "อุฏฐานสัมปทา" 

  การถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้เพื่อทำงานให้ได้ดี

  ต้องหนักเอาเบาสู้ในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย กิจการงานต่างๆ

  ต้องรู้จักรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

  ? อา ย่อมาจากคำว่า "อารักขสัมปทา" 

  การถึงพร้อมด้วยการรักษาคุ้มครองทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร ไม่ให้เงินทองรั่วไหล มีอันตราย

  การระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมิให้เปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ

  การรู้จักทำให้เงินนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดหรือให้เงินนั้นงอกเงยขึ้นด้วยความชอบธรรม

  การไม่ลงทุนอะไรที่เกินกำลัง

  การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสุขกายสบายใจ
  พอประมาณ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
  มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน

  ? กะ ย่อมาจากคำว่า "กัลยาณมิตตตา"

  การมีเพื่อนเป็นคนดี ไม่คบคนชั่วเป็นมิตรสหาย
  การคบคนพาล พาลพาไปหาผิด
  การคบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

  การคบคนจึงต้องดูว่าเพื่อนเป็นคนดี
  ไม่พาไปทางอบายมุข ชวนกันไปเที่ยวกลางคืน
  กินเหล้าเมายา มัวเมาในการละเล่น พนันต่างๆ

  พยายามคบและรักษาเพื่อนดีๆไว้
  ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในทางโลกและทางธรรม
  เพื่อนดี เพื่อนแท้ แม้มีไม่มาก แต่เปี่ยมคุณภาพ

  ? สะ ย่อมาจากคำว่า "สมชีวิตา" 

  การเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามา

  การรู้จักกำหนดรายรับและรายจ่าย
  อย่าให้ฟุ่มเฟือยหรืออัตคัดขัดสนจนเกินไป

  การรู้จักใช้เงินอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
  รวมถึงสิ่งที่หามาได้ด้วยอย่างชาญฉลาด

  ปัจจุบันเราใช้สูตร
  รายรับ - เงินออม = รายจ่าย

  เก็บเงินออมที่ตั้งเป้าหมายไว้ แล้วค่อยใช้จ่ายตามความเหมาะสม

  สรุปหัวใจเศรษฐี 4 ประการ อุ อา กะ สะ 
  คือ ขยัน หมั่นรักษา คบหาคนดี มีชีวิตพอเพียง รับรองว่าได้เป็น ”เศรษฐี” สมใจกันทุกครัวเรือน..

  ????

  Cr : ศักดิ์ศรี บุญรังศรี
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in