เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
มรรคาแห่งธรรมNoi Beleza
เธอให้..อะไรบ้าง

 • การให้ มี 3 แนวทาง
  1. การให้วัตถุ เพื่อบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ช่วยเหลือสถาบันต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน วัดวาอารามต่างๆ

  1.1 บางคนให้แล้ว เพื่อความมีหน้ามีตาต่อสังคม ให้คนมาชื่นชม

  1.2 บางคนให้แล้ว เพื่อฝึกการลดความตระหนี่ในใจ ลดความเห็นแก่ตัว ช่วยชำระจิตใจ

  บุญ คือ การชำระจิตใจ การเอาชนะกิเลส
  การทำบุญ 100 บาท 1 พันบาท..บุญไม่ได้แปรตามหน่วย ..

  บุญขึ้นกับแต่ละคนนั้น มีเจตนา ละจากกิเลสได้มากน้อยอย่างไร

  บางคนบริจาค 100 บาท มีความตั้งใจชำระความตระหนี่มากกว่าคนทึ่ทำหมื่นบาท

  คนทึ่ให้บ่อยๆ นิสัยจะเปลี่ยนไป พอได้ของมาหลายชิ้น ก็จะมีใจคิดแบ่งปัน จะนำไปฝากใครดี 

  ความงดงามของการให้ เหมือนเพชรพลอยที่เกิดขึ้นในจิตใจ

  การให้ต้องใช้ปัญญา พิจารณาว่าใครต้องการอะไรมากน้อยกว่ากัน เลือกสิ่งของที่จะให้ ไม่ใช่สักแต่ว่าให้ แล้วไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้น

  คนไทยมีวัฒนธรรมที่ดีงาม แบ่งปันกัน อบอุ่นดี 
  ไม่เห็นแก่ตัว ไม่คิดเหมือนบางชุมชนว่า..
  เราไม่ขอคุณ คุณก็อย่ามาขอเรา
  .
  .
  2. การรักษาศีล5 เป็นการให้มหาทาน
  ให้ความเชื่อมั่นกับครอบครัว เพื่อนฝูง ชุมชน ว่าทุกคนจะได้รับความปลอดภัยต่อกันในหลายๆมิติ

  ศีลข้อ 1 ไม่ฆ่าสัตว์..
  เราไม่เบียดเบียนชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตต่อกัน

  ศีลข้อ 2 ไม่ลักทรัพย์..
  เราจะรู้สึกปลอดภัย ทรัพย์สินไม่ถูกขโมย วางไว้ได้ ไว้ใจกันได้

  ศีลข้อ 3 ไม่ประพฤติผิดในกาม
  เราจะรู้สึกปลอดภัย ไม่มีใครมาเบียนเบียนในคู่ครองกันและกัน

  ศีลข้อ 4 ไม่พูดปด คำหยาบ เพ้อเจ้อ ส่อเสียด
  เราสามารถไว้ใจคำพูดกันได้ ไม่ถูกหลอกลวง

  ศีลข้อ 5 การมีสติ ไม่ทานเหล้า ไม่ติดยาเสพติด สังคมก็สงบสุข ไม่มีคนก่อเรื่องให้เดือนร้อนกัน
  .
  .
  3. การให้ที่เป็นการปฏิบัติขั้นสูง กล่าวคือ การละการยึดมั่น ถือมั่น การปล่อยวางจากสิ่งที่เราหวงแหน การละกิเลส

  โดยเราเริ่มจากการให้ เสียสละวัตถุ สร้างความคุ้นเคยการให้ ระดับธรรมดา จนเป็นนามธรรมภายใน

  การปฏิบัติขั้นสูง มีความสัมพันธ์จากฐานก่อน..

  การละกิเลส เพื่อหลุดพ้นจากกิเลส ชีวิตเราก็มีแต่ความสุข ความเจริญตามมา

  Cr : บทธรรมะโดย พระอาจารย์ชยสาโร
  โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม
  ทรูปลูกปัญญา ช่อง 333 HD
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in