HO-TSU-TE-RU x ME onewayticket

เรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตอย่างกระทันหันจากสาวนิติสู่สาวสายบริการ หลังจากเธอรู้ตัวเเล้วว่า สิ่งที่เธอตามหาคืออะไร