ลดไขมันและน้ำตาล 14 วัน Muya Narak

บันทึกการลดไขมันและน้ำตาล 14 วัน ว่ากินอะไรบ้าง และทำกิจกรรมอะไรบ้าง รวมถึงการบันทึกพฤติกรรมการนอน พักผ่อน ที่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการเผาผลาญด้วยนะ นอกจากนี้จะบันทึกน้ำหนักและสัดส่วนในวันที่ 1 และวันที่ 14 เอามาเปรียบเทียบกันสิ ว่าเปลี่ยนแปลงป่าว

ALL POSTS
Views