เราอยากเล่าให้ฟัง eiijay_

ดูมา กินมา อ่านมา ไปมาแล้วก็ไม่อยากเก็บไว้คนเดียว เราอยากเล่าให้เธอฟัง