9ศาสตรา Production house AU kizu_amakusa

เฮ้าส์ที่ทำงานในส่วนของโปรดักชั่นการทำรายการทีวี หนังสั้น โฆษณา สป๊อทต่างๆ หรือบางทีจะครอบคลุมไปถึงงานบันทึกเสียงและพากษ์เสียงค่ะ