เรื่องเล่าขานจากเอกสารโบราณ ดอกรัก

เล่าเรื่องจากวัตถุทางวัฒนธรรมอย่างเอกสารโบราณ ไม่ว่าจะเป็นศิลาจารึก คัมภีร์ใบลาน หนังสือสมุดไทย ฯลฯ ที่บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ นานนา ไว้มากมายหลายหมวดหมู่ เห็นว่าบางเรื่องก็น่าสนุกดีที่จะนำออกมาเขียนเล่าให้เพื่อน ๆ อ่านกัน