ใจความระหว่างบรรทัด ismajeab

แรงบันดาลใจในการเขียนไดอารี เกิดจากใครคนหนึ่งที่ปรากฏกายในวันเหงาๆ ที่ร้านหนังสือของฉัน