HP+ Anawat Promjae

โร่ เด็กชายวัย 13 ปีที่ครอบครัวกำลังเผชิญปัญหาความสัมพันธ์ร้าวฉาน ความสุขเดียวของเขาคือการไปโรงเรียนและเล่นเกมกระดาษกับเพื่อน ๆ

Views