สสารไม่มีวันสูญสลาย ผู้รับไว้ฯ

[เรื่องสั้น] ของสิ่งหนึ่งจะไม่มีวันสลายไป เพียงแต่มันจะเปลี่ยนรูปไปเป็นสิ่งต่างๆ ความรู้สึกก็เป็นเช่นนั้น

ALL POSTS
Views