กระดาษทด เรียกเนี้ยวก็ได้

ทดเต็มหน้าแล้วพับเป็นจรวด ปาออกนอกหน้าต่างห้องเรียน ตกบนหลังคารถเบนซ์ของ ผ.อ.

ALL POSTS
Views