เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
ชีวิตนี้สอนให้รู้ว่า Pluto

เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิต การมีชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้มันได้สอนอะไรแก่เรา.... เราได้เรียนรู้อะไรจากการใช้ชีวิตมาบ้าง อาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่สุด แต่มันคือสิ่งเราได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตจริงๆ