My Italian memories PATNAKAN

ความทรงจำ ณ ประเทศอิตาลี เมื่อตอนที่เราไปแลกเปลี่ยน ปี 2015-2016 ถึงแม้มันจะไม่นาน และผ่านไปสักพักแล้ว เราก็ยังอยากเล่าให้ฟังอยู่นะ มาอ่านกันเถอะ เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน แล้วเราจะมาอัพให้ทุกคนอ่านชีวิตเราในประเทศอิตาลีให้ฟัง