คิมินะระ เดะคิรุโยะ joonjaiii

บันทึกการฝึกงานแสนสนุกช่วงยุคโควิด ณ ห้องสมุดเด็กย่านเจริญกรุง