เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Social and History by Jack okKiattisak Wongliang
The Sadness of The king ลูกคู่ทุกข์คู่ยากในพระพุทธเจ้าหลวง Chapter 1
 •           เรื่องที่ข้าพเจ้าจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์โทมนัสของรัชกาลที่5 ที่ต้องสูญเสียพระราชธิดาอันเป็นที่รักถึง 2 พระองค์ โดยหากใครเคยดูละครเรื่องสี่แผ่นดินที่เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2546 (ตุ้ยธีรภัทรเป็นพระเอก อุ้ม สิริยากรเป็นนางเอก ใครยังไม่เคยดูลองดูข้าพเจ้าดูหลายรอบอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ถึงขั้นทุกวัน) เข้าเรื่องเลยละกันครับ
  ภาพ ละครโทรทัศน์เรื่องสี่แผ่นดิน นำมาออกอากาศใหม่ทางช่อง PPTV

            ในละครเรื่องสี่แผ่นดินจะกล่าวถึง ตอนที่รัชกาลที่ 5 พระราชดำเนินไปที่พระราชวังบางปะอิน ครั้งที่2 ของเรื่อง ในครั้งแรกที่พ่อเปรมเจอกับแม่พลอย แต่ครั้งที่สองนี้เป็นครั้งที่แม่พลอยกับพ่อเปรมแต่งงานกันแล้วและเดินทางไปด้วยกัน  ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ รัชกาลที่ 5 บำเพ็ญพระราชกุศลพระศพของพระราชธิดาคือ พระองค์เจ้าหญิงศรีวิไลยลักษณ์ สุนทรศักดิ์กัลยาวดี กรมขุนสุพรรณภาควดี พระราชธิดาองค์ที่สองนอกเศวตฉัตรของรัชกาลที่5 ที่ประสูติแต่เจ้าคุณพระประยูรวงศ์หรือเจ้าจอมมารดาแพ  รักแรกของพระพุทธเจ้าหลวง (ท่านเป็นพระนัดดาของพระบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วง บุนนาค ผู้สำเร็จราชการแทนรัชกาลที่5)

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ สุนทรศักดิกัลยาวดี กรมขุนสุพรรณภาควดี
  ที่มาภาพ Wikipedia 
  เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (เจ้าคุณจอมมารดาแพ ในรัชกาลที่ 5)

 •         เจ้าคุณพระประยูรวงศ์หรือเจ้าจอมมารดาแพนั้น นับว่าเป็นพระสนมเอกที่มีความงดงามทั้งพระกิริยาวาจา เป็นที่ถูกตาต้องใจขององค์พระพุทธเจ้าหลวงเป็นอย่างยิ่ง ท่านทรงเป็นสะใภ้หลวงและเป็นพระสนมของรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ โดยเจ้าจอมมารดาแพอยู่กับรัชกาลที่ 5 ที่พระราชวังสวนกุหลาบ เปรียบชีวิตเจ้าคุณจอมในสมัยนั้น น่าจะมีความสุขเป็นอย่างมากเพราะทรงอยู่กับรัชกาลที่ 5 ฉันสามีภรรยาที่ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 
         จนกระทั่งหม่อมแพ(พระยศในสมัยนั้น)ทรงพระครรภ์ต้องหาสถานที่คลอดพระหน่อ(ลูก) เนื่องจากไม่สามารถคลอดในพระบรมมหาราชวังได้เพราะผิดธรรมเนียมโบราณราชประเพณี รัชกาลที่ 4 พระราชทานพระตำหนักนันทอุทยานให้กับหม่อมแพ เพื่อใช้เป็นที่ประสูติพระราชบุตร เมื่อยามมีครรภ์ตอนที่ทรงประทับที่นันทอุทยานนั้นนับว่าเป็นช่วงที่มีความลำบากมากเนื่องจากว่ารัชกาลที่ 5 ต้องทรงไปรับราชการที่ในพระบรมมหาราชวังกว่าจะเสด็จกลับก็ใกล้ค่ำ บางครั้งเมื่อน้ำในคลองแห้งก็ต้องเดินข้ามสะพานยาวเพื่อกลับตำหนักเป็นกิจวัตรเพราะต้องรอประสูติพระราชบุตร
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
  ที่มาภาพ board.palungjit.org 
          เจ้าจอมมารดาแพตั้งครรภ์เพียง 7 เดือนก็ทรงคลอด เมื่อคลอดออกมาพระหน่อก็อยู่ในถุงน้ำคร่ำจึงคิดว่าพระหน่อสิ้นพระชนม์แล้ว หากแต่เจ้าพระยาสุริยวงไวยวัฒน์ ขรัวตาอยากทราบว่าเป็นพระองค์หญิงหรือพระองค์ชาย จึงให้ฉีกดูและพบว่ายังมีพระชนชีพอยู่จึงช่วยกันอภิบาล จนพระชนม์ชีพอยู่ได้ 
  เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

         จนรัชกาลที่5 เสด็จขึ้นครองราชย์ก็มิได้ทรงละความสนิทเสน่หา พระองค์หญิงไม่ หากแต่ทวีความรักเพิ่มยิ่งขึ้นทรงตรัสเรียกพระองค์หญิงว่า เจ้าหนู เมื่อเจริญชันษา พระองค์เจ้าหญิงวิไลลักษณ์ก็ทรงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ชาววังจึงขนานนามว่า เสด็จพระองค์ใหญ่ เสด็จพระองค์ใหญ่นั้นมีความสนิทสนมกับกรมขุนพิจิตรเจษฏ์จันทร์เป็นอย่างมาก

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์
  ที่มาภาพ Wikipedia

  เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป 

  กศว เขียน 

  ติดตามเรื่องราวดีๆผ่าน Facebook Page : ตำนานเก่าเจ้านายสยาม

  ติดตามเรื่องราวอื่นๆ คลิก Social and History by Jack ok 


Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in