นานาความรักจากฉันให้เธอ P'Tingly

ถ้าพูดถึงเรื่องความรักก็มีหลายแบบหลายนิยามหลายมุมมอง ต่างความคิดกันออกไปไม่ว่าจะรักแบบเพื่อน ความรักของคู่รักหรือจะรัก แบบอกหักจากการที่คนรักนอกใจ มีหลายเรื่องราวของความรักจากปลายปากกา ที่มีนามว่า“แสงเทียนเพียงลาพัง” ผู้นี้ จรดลงบนกระดาษแผ่นบางๆ จากแผ่นบางๆจนกลายเป็นเล่มหนาขึ้น นานาของ“ความรัก”ที่อยากจะมอบให้ แด่เธอผู้อ่านได้รับรู้ถึงบางเรื่องของความรัก อาจจะมีบางสิ่งมีบางเรื่องที่สะท้อนความรู้สึกของคุณ หรืออาจช่วยให้คุณเข้าใจความรักได้ดีหรือคงไม่เข้าใจต่อไปเราไม่ขอยืนยัน "แต่ความรักก็มีอยู่จริงสวยงามและสะอาด…:D"