Search #sharing economy

แบ่งปันหรือแบ่งปลอม—เศรษฐกิจแบบ UBER จะเปลี่ยนโลกได้หรือไม่?

พักหลังมานี้ เทคโนโลยีได้เชื่อมโยงธุรกิจต่างวงการกับลูกค้า ด้วยวิธีการแบบ UBER คำถามที่น่าสนใจคือ ระบบเศรษฐกิจแบบนี้จะเปลี่ยนแปลงโลกและวิถีการทำงานไปอย่างไร

คุยยาวๆ กับ สิงห์—วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล เมื่อคำว่า 'เพื่อสังคม' กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มมูลค่า

เมื่อคำสวยหรูอย่าง 'ทำเพื่อผู้อื่น' อีกด้านหนึ่งกลับถูกมองว่าเป็นแค่ self-interest หรือ 'การสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเอง' การทำเพื่อคนอื่นไม่มีจริง เราเลือกทำเพราะผลของการกระทำจะเอื้อประโยชน์ให้ตัวเอง แล้วสำหรับ สิงห์—วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ที่ทำงาน 'ด้านสังคม' มายาวนาน เขาคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไร นั่นคือประเด็นที่เราสนใจจะค้นหาคำตอบ

เกิดอะไรขึ้นหลังทุนนิยมล่มสลาย รู้จักกับความหวังใหม่ของยุคสมัยแห่งการแชร์

รู้จักกับระบบเศรษฐกิจใหม่อย่าง Sharing Economy ที่เกิดขึ้นหลังจากทุนนิยมล่มสลาย อะไรทำให้มันกลายเป็นความหวังอันเรืองรองแห่งยุคสมัยนี้ — คำตอบอยู่ที่เราทุกคน