Search #photograph

จะเป็นอย่างไรเมื่อโลกนี้ไม่มีมือถือ

ไม่ว่ามองไปทางไหนก็เห็นแต่คนจดจ่อกับสมาร์ทโฟน มาดูกันว่าผู้คนจะดูเป็นอย่างไรบ้างเมื่อไม่มีมือถืออยู่ในมือ

ถกเรื่องราวในศิลปะภาพถ่ายผ่านเลนส์กล้อง เพราะสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็น

ขั้นตอนที่สำคัญก่อนที่จะเกิดผลงานออกแบบใดๆ ก็ตาม คือการรับรู้ เรารับรู้จากลูกค้า จากประสบการณ์ จากหนังสือ จากตัวบุคคล จากสิ่งรอบตัว ฯลฯ และนำมันมาวิเคราะห์หาวิธีในการทำงาน แต่เจ้าสิ่งที่เรารู้นั้นนอกจากจะช่วยนำทางให้เราได้แล้ว มันยังพาเรา 'หลงทาง' ได้ด้วย หรืออาจจะพาเราไปสู่ทางตันเลยก็ได้