Search #NewYork

วิถีฮิปสเตอร์ หนุ่มนิวยอร์คสร้างกระท่อมเอสกิโมให้เช่าในAirbnb

วิถีฮิปสเตอร์และการเดินทางแบบสโลว์ไลฟ์ต้องหลบไป เมื่อหนุ่มนิวยอร์คปิ๊งไอเดีย โกยหิมะจากพายุหิมะมาสร้างเป็นกระท่อมเอสกิโมแล้วเปิดให้เช่าผ่าน Airbnb ซะเลย

เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากศิลปินไทยที่ดังไกลถึงนิวยอร์ก 'ป๊อก - ไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล'

ผลงานศิลปะที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักไปทั่วนิวยอร์กก็คือโปรเจคท์ The Positivity Scrolls ที่ให้เหล่าคนไร้บ้านตามท้องถนนของนิวยอร์กมาเป็นนายแบบในการวาดภาพลงบนม้วนผ้าใบจำนวนมากมาย ป๊อกตระเวณวาดรูปและช่วยเหลือโฮมเลสที่เป็นนายแบบ/นางแบบให้เขาทุกครั้ง