Search #PairojPichetmetakul

เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากศิลปินไทยที่ดังไกลถึงนิวยอร์ก 'ป๊อก - ไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล'

ผลงานศิลปะที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักไปทั่วนิวยอร์กก็คือโปรเจคท์ The Positivity Scrolls ที่ให้เหล่าคนไร้บ้านตามท้องถนนของนิวยอร์กมาเป็นนายแบบในการวาดภาพลงบนม้วนผ้าใบจำนวนมากมาย ป๊อกตระเวณวาดรูปและช่วยเหลือโฮมเลสที่เป็นนายแบบ/นางแบบให้เขาทุกครั้ง