เรื่องเล่าในห้วงความคิด Sun . Moon

บางครั้งสมองก็ชอบคิดถึงชีวิตที่ผ่านมา ผ่านไป หรือจุดเวลาหนึ่งที่กำลังได้พบเจอ ทั้งหมดถักทอเป็นเรื่องสั้นชวนหม่นใจในสมองที่ชอบคิดวนเวียน ให้อารมณ์ที่หลากหลาย แต่ล้วนถูกประกอบขึ้นเป็นตัวตน