เห้ยวัยรุ่น ฝึกงานอะไรอ่ะ Patil Khwanthep

ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนถาม "เห้ยวัยรุ่น ฝึกงานอะไรอ่ะ"