เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
มรรคาแห่งธรรมNoi Beleza
เรารักตนเองก่อน..แล้วจึงรักผู้อื่น

 • ความรัก เป็น หัวใจของพุทธศ่าสนา
  เราชาวพุทธ เมื่อสวดมนต์เสร็จ
  เราจะมีบทแผ่เมตตาให้ตนเองมีความสุข
  แล้วมีบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์
  ไม่เบียดเบียนต่อกัน

  พรหมวิหาร 4..ธรรมะที่เราหมั่นฝึกฝนกัน..
  เมตตา ..ความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข
  กรุณา ..ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
  มุทิตา ..ความพลอยยินดีในสิ่งที่คนอื่นได้ดี สำเร็จ
  อุเบกขา ..การปล่อยวาง
  รอคอยจังหวะที่เหมาะสมที่เข้าไปช่วยเหลือ
  .
  .
  การทึ่เราจะรักผู้อื่น และแผ่ไปในวงกว้าง
  รักคนทั้งโลก การสร้างสันติภาพโลก..

  เริ่มทึ่ความรักตนเอง เริ่มจากพื้นที่ใจเราก่อน
  เราเมตตาตนเองก่อน มีความสงบ
  มีสันติภาพในใจตนเองก่อน
  ใจเราที่ปกติ จะมีพลัง
  แล้วเราส่งต่อความรู้สึกดีๆให้คนอื่น
  เริ่มให้ความรักคนตรงหน้าก่อน
  คนในครอบครัว แล้วแผ่ขยายไปเพื่อนฝูง
  ส่งต่อถึงคนในสังคมที่กว้างออกไป
  .
  .
  การรักตนเองให้เป็น..เห็นแก่ตนเองให้เป็น
  ไม่ทำให้ตนเองเป็นทุกข์จากการบีบคั้น
  ใจที่ทุกข์ บีบคั้นจาก โลภ โกรธ หลง

  เรารักษาใจ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
  เราวางใจให้เป็น เข้าใจการเปลี่ยนแปลง
  ให้เราสังเกตว่า..
  ทุกชีวิต รักสุข เกลียดทุกข์
  ทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าในตนเอง
  .
  .
  หากเรารักตนเองไม่เป็น..
  เราจะตอบสนองความต้องการของตนเอง
  ต้องการความรัก..
  ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเติมเต็มให้เรา
  บ้างก็มีสัตว์เลี้ยงมาเติมเต็ม
  บ้างก็รักตุ๊กตาเหมือนลูก
  หากใจที่มีสภาวะทุกข์ มันจะหน่วงหนัก
  สภาวะใจอึดอัด ไม่มีพลัง
  .
  .
  ดังนั้นเรารักตนเองให้เป็น
  ก่อนจะไปรักผู้อื่น..
  เมื่อใจเราเติมเต็ม
  เราก็ส่งต่อความรักให้ผู้อื่นต่อได้

  สังคมปัจจุบัน พ่อแม่รีบร้อน
  อาจสื่อสารกับลูกผ่านการแปะ post it บนตู้เย็น
  "กับข้าวอยู่ในตู้เย็นนะ"
  พ่อแม่บอกใน line ว่า "กลับกี่โมงนะ"

  เทียบกับสมัยก่อนเราไปมาลาไหว้
  กอดพ่อแม่ ไหว้ก่อนออกจากบ้าน
  การแสดงความรัก ความอบอุ่นต่อกัน
  จะเป็นรากฐานมั่นคงในใจเรา
  .
  .
  เราควรบ่มเพาะ ปลูกฝังเด็กๆ
  การรักตนเองเป็นอย่างไร
  ความภาคภูมิใจในตนเอง
  ความเข้าใจหัวอกหัวใจผู้อื่น คนรอบข้าง
  รักคนอื่นอย่างคนไม่เห็นแก่ตัวเป็น
  ทลายกำแพงการแบ่งแยก
  เชื้อชาติ ชนชั้น ประเทศ ศ่าสนา

  ทุกชีวิตเค้ามีเบ้าหล่อหลอมกันมา
  ให้เรายอมรับในความแตกต่าง
  ความเป็นอนัตตา ความไม่มีตัวตน
  ความไม่มีเขา ไม่มีเรา
  ความไม่มีตัวกูของกู ตามที่ท่านพุทธทาสสอน

  พ่อแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างทึ่ดี
  เป็นการสอนที่ทำให้ดู
  เริ่มจากที่ตัวเราเอง
  อยู่กับสุขทุกข์ให้เป็น
  รักไม่ครอบครอง รักไม่ครอบงำ
  รักเรียนเพียรให้ รักด้วยหัวใจใฝ่เรียนรู้ธรรม
  รักด้วยการให้ เผื่อแผ่รักไปทั่วทั้งจักรวาล

  🙂🙂🙂🙂🙂

  Cr : โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8
  Cr ภาพ : Wanvipa Luepromchai
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in