คุณเชื่อในรักแรกพบไหม ? stfellove

เราตั้งคำถามไปเเล้ว เเล้วคุณละ เชื่อไหม เชื่อในรักแรกพบเหมือนที่เราเชื่อไหม