ไทยๆ ในโลกล้วนอนิจจัง ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ

พริกไทยเป็นพริกของไทยหรือไม่ แม่นากเป็นคนไทยจริงหรือเปล่า สวดมนต์ข้ามปีเป็นวิถีพุทธแน่หรือ แล้วทำไมเด็กไทยต้องไว้ผมหัวเกรียน ‘ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ’ นักวิชาการ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจัดการย่อยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆ นำมาย่อยและตั้งคำถามถึงความเป็นไทย ว่าจริงๆ แล้ว ‘ไทยๆ ในโลกล้วนอนิจจัง’ จริงมั้ย

ALL POSTS
Views