Light Novel menalin

นิยายประเภทหนึ่งของญี่ปุ่น เนื้อหาและคำศัพท์เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับเด็กและวัยรุ่น และมีภาพการ์ตูนประกอบแต่ไม่มาก เน้นหนักไปที่ตัวหนังสือมากกว่ารูปภาพ