วัน ๆ ของเด็กฝึกงาน BlueChameleon

การฝึกงานครั้งแรกของนิสิตปี 3 ที่ย้ายไปสหกิจตอนปี 4 ขอให้การฝึกงานผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเทอญ สาธุ99