วัน ๆ ของเด็กฝึกงาน BlueChameleon

การฝึกงานครั้งแรกของนิสิตปี 3 ขอให้การฝึกงานผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเทอญ สาธุ99

ALL POSTS
Views