วัตถุต้องสงสัย วณัฐย์ พุฒนาค

ความเรียงเชิงลึกที่จะตั้งคำถามกับวัตถุสิ่งของรอบตัว เช่น ทำไมต้องโกนหนวด? ความอ้วนเป็นเรื่องสาธารณะ? ทำไมเราถึงต้องสะอาด? และเราส่องกระจกไปทำไม?

ALL POSTS
Views