สัจธรรมห้องครัว rain_room

เรื่องราวในห้องครัว กับการกลายพันธุ์มาทำอาหาร และการมองเห็นซึ่งสัจธรรม(หรอ)