สัจธรรมห้องครัว rain's room

เรื่องราวในห้องครัว กับการกลายพันธุ์มาทำอาหาร และการมองเห็นซึ่งสัจธรรม(หรอ)