เรื่องเมื่อคืนJust Kris
ฉัน
 • ฉันคงเป็นคนเงียบเรียบร้อยและอ่อนหวานอย่างที่เธออยากจะให้เป็นไม่ได้

  เพราะเธอรู้ไหม.. .

  ว่าฉันเองก็ต้องการสิ่งนั้นมากกว่าใคร

  แต่

  ฉันหลอกตัวตน เพียงเพื่อแลกมากับความรู้สึกเพียงชั่วคราวไม่ได้

  มันเป็นเรื่องของความรู้สึกละเอียดอ่อน ที่ไม่สามารถจับต้องได้


  ฉันคงเหนื่อยเกินไป 

  หากฉันจะต้องเป็นอีกคน 

  เพื่อที่จะมีเธอ


  ฉันรักเธอ

  และฉันก็เคารพความรู้สึกฉันเอง


  อย่างหมดหัวใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in