ลองดูครูอาสา Yashahkri

ความฝันของเด็กหญิง ไม่สิ นางสาวที่ตัวไม่เล็ก อยากจะไปเป็นครูอาสาบนดอยที่อมก๋อยอำเภอที่กันดารที่สุดในประเทศไทย / ใช้ชีวิตบนดอยสิบวัน / ไม่มีไฟฟ้า / ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ / ภาคเหนือก็พึ่งเกิดเเผ่นดินไหว / ประเทศไทยก็เกิดรัฐประหาร / ขอบคุณอมก๋อย ต้อนรับพวกเราได้อบอุ่นจริงๆ

ALL POSTS
Views