บันทึกหัวใจ lovestory

ความรักมีหลายรูปแบบ อยู่ที่คุณจะออกแบบความรักนั้นออกมายังไงให้สมกับเป็นตัวคุณ "บันทึกหัวใจ" นี้จะเล่าเรื่องราวความรักในรูปแบบต่างที่ออกมาจากความรู้สึกของคนคนนึง ผ่านตัวอักษรและปลอบประโลมผู้อ่านให้เข้าใจในความรักหลายรูปแบบนึ้...