#เรียนหมอหนักมาก It's Not Easy To Be A Doctor พี่เพลีย

ร่วมตามติดชีวิตนักเรียนแพทย์ตั้งแต่ก่อนสอบติดยันวันเรียนจบของ ‘guplia’ นักเรียนหมอขี้บ่นที่ขอบำบัดชีวิตตลอดห้าปีเป็นตัวอักษร ผ่านเรื่องเล่าในห้องเรียน ห้องผ่าตัด ห้องทำคลอด ไปจนถึงการผ่าอาจารย์ใหญ่ที่บรรจงเขียนอย่างพิถีพิถันไม่ยึกยือเหมือนเวลาเขียนใบสั่งยา

Views