เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
ภาษาพาเพลินNoi Beleza
Time Management


 • ถ้าให้เราเลือกตั้งเป้าหมายในปีใหม่นี้ 
  เราจะเลือกทำในสิ่งใดดีนะ

  ? ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ

  ? ทำกิจกรรมต่างๆ จิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น

  ? จัดสรรเวลา ให้ตัวเอง ทำสิ่งต่างๆได้

  แต่ละคน คงหลากหลายความคิดเห็น ..
  มีคำตอบหนึ่ง คือ จัดสรรเวลา
  Time management ..

  ทุกคนล้วนมีเวลาเท่ากัน 24 ชั่วโมง
  เรานอนไปแล้ว 8 ชม
  ทำงาน 8.00 น - 17.00 น. 9 ชม
  แต่งตัว..ใช้เวลาเดินทางไปกลับ 3 ชม
  เราเหลือเวลาว่างกัน เพียง 4 ชม
  ใครทำงาน long working hour ก็เหลือ 1-2 ชม

  หากเรารู้คุณค่าของเวลา
  จัดลำดับความสำคัญของงาน
  ใช้หลัก พาเรโต 80:20
  ทำงาน 20% ที่มีความสำคัญ
  เกิดผลผลิต 80% ก็จะเกิดประสิทธิภาพสูงมาก

  ใช้เวลาในการวางแผนงาน
  วางแผนการใช้ชีวิต
  ระยาว 3-5 ปี, ระยะกลาง 1-3 ปี
  ระยะสั้น รายเดือน ราย 3 เดือน

  เราจะมีเป้าหมายชีวิต และ แผนการล่วงหน้า
  ค่อยๆทำไป และปรับแผนได้
  ตามวงจร PDCA 
  (Plan, Do, Check, Action)
  วางแผน, ลงมือทำ, แก้ไข ปรับเปลี่ยน และ ปฏิบัติ

  เมื่อเราจัดสรรเวลาได้ดี ทุกอย่างจะอยู่ใน
  แนวทางที่เราคาดหมาย และจัดการได้ดี
  ชีวิตก็มี Work / Life Balance
  มีชีวิต งาน สมดุลย์

  เราจัดสรรเวลา มาออกกำลังกาย
  ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง มีความสุข
  ไปท่องเที่ยว เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ
  มีเวลาคุณค่ากับครอบครัว
  มีงานอดิเรกที่ชอบทำได้

  แล้วก็ไปร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
  ช่วยเหลือสังคมได้ด้วย
  มีเพื่อนใหม่ สังคมใหม่
  มีกัลยาณมิตร ชีวิตเบิกบาน

  เพียงเราจัดสรรเวลาได้ (Time management)
  เราสามารถบรรลุเป้าหมายได้
  แล้วในระหว่างวัน ..อย่าลืมสำรวจตน
  ดูแลกายใจ มีสติ มีจิตตื่นรู้กันนะคะ
  สิ่งดีๆนั้น อยู่ในกายนี้ ใจนี้ค่ะ

  ?????
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in