แอดเวนเจอร์ ออฟ เมอฤดี ฉบับ ออสเตรีย คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง

การเดินทางครั้งแรกในผืนแผ่นดินยุโรปของ 'เมอฤดี' หรือ 'คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง' กับภารกิจฟังเพลงคลาสสิก ตามรอยหนังไตรภาค และการตบตีกับผู้คนที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายในออสเตรีย