บันทึก : ไดอารี่SaLinsiree
บันทึก : ไดอารี่ I หายใจไม่ออก
 • หายใจไม่ออก…

  ข้างนอกมืดค่ำแล้ว แต่ตนยังคงสับสนว่าสายตาของตนมันค่ำมืดเองโดยแท้ หาไม่ใช่ค่ำมืดโดยเวลาที่เดินผ่าน เวลาเดินผ่านพวกตนอยู่ทุกวินาที แต่ตนยังเลือกที่จะอยู่แต่กับวินาทีของช่วงแรกเริ่ม

  มันหนาวจริงๆ ตนสงสัยว่าวันนี้ ไม่ใช่สิ… วินาทีนี้ต่างหาก มันคือฤดูกาลใด เป็นฤดูหนาวโดยแท้ หรือเพียงแค่ตนหนาวในใจหาใช่จากฤดูกาลไม่

  หายใจไม่ออก…

  หลุมดำอยู่ภายในตน หรือตนอยู่ภายในหลุมดำ

  ตนไม่อาจออกบอกได้ ได้แต่บันทึกมันลงไปในห้วงคำคิด 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in