บันทึก : ไดอารี่ SaLinsiree

นี่เป็น บันทึกไดอารี่ ในชีวิตส่วนตัวของตัวละครต่างๆที่ผู้เขียน ได้เขียนขึ้นเพื่อสื่อถึงผู้คนที่เจ็บป่วยในมุมมองหลายๆด้าน ทั้งทางจิตใจ ร่างกาย เดินทางไปจนถึงจิตวิญญาณ โดยเขียนในรูปแบบันทึกไดอารี่ ผู้เขียนจึงได้สร้วงหมวดหมูนี้ขึ้นมา โดยได้แรงบันดาลใจหลังจากการพบปะพูดคุยกับ "ผู้เยียวยา"