รวมเรื่องกุด Yimp Praneet Charuphan-ngam

เรื่องราวจาก "ห้วงหนึ่งของความทรงจำแสนสั้น" ชั่วเวลาเพียงวินาทีที่จดจำขึ้นมา กลับมาเตือนความจำถึงเหตุผลมากมายเบื้องหลัง เรื่องราวเหล่านั้น อาจมีความหมายมากพอให้พูดถึง หรืออย่างน้อยก็มีความหมายมากพอ..ให้คิดถึง.

ALL POSTS
Views