Yimp Praneet Charuphan-ngam เขียนเรื่องราวต่างๆจาก "ห้วงหนึ่งของความทรงจำแสนสั้น" กลายเป็นเรื่องที่สั้นกว่าเรื่องสั้น เลยเรียกตัวเองว่า "นักเขียนเรื่องกุด"