เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
ขอบคุณที่ได้มาเจอกันNoi Beleza
เรา..จะอยู่เพื่อใคร


 • เดี๋ยวนี้ เรามักได้ข่าวชาวต่างชาติ
  ผู้สูงวัยบางท่าน จะบินไปยังประเทศหนึ่ง
  ที่อนุญาตให้เรื่องของการุณยฆาต
  เป็นเรื่องปกติ..

  ความปรารถนาที่จะลาจากโลกนี้ไป..
  คนๆหนึ่ง คงไม่เหลือแล้วสำหรับ
  ความสุข ความหวังใดๆในโลกใบนี้
  คงไม่มีญาติมิตร หรือใครๆให้ห่วงใย
  หรือหลักยึดอันใด ที่จะเหนี่ยวรั้ง
  ทำให้เรายังมีลมหายใจ มีตัวเป็นๆ
  และยังอยู่เพื่อพวกเค้า..
  .
  .
  มนุษย์เราเป็นเจ้าของกายเนื้อนี้
  เป็นผู้ดำรงอยู่ด้วยจิตวิญญาณ
  มีความคิด มีการกระทำ
  สร้างสรรค์สิ่งต่างๆมากมาย
  ตั้งแต่วัยเยาว์ เติบใหญ่ จนมีครอบครัว
  ดูแลบุตรหลาน จนเค้าเติบใหญ่
  แล้วเราก็เข้าสู่วัยกลางคน จนปัจฉิมวัย
  เราได้ฝากอะไรไว้กับผู้คน ครอบครัว
  สังคม และโลกใบนี้มามากมาย

  อะไรหนอ ดลใจให้เรามีกำลังใจ
  เราจะอยากมีลมหายใจ
  เราจะดำรงอยู่ต่อไป..
  .
  .
  การเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก
  เปรียบประดุจเต่าตาบอดตัวหนึ่ง
  ดำผุดดำว่ายในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่
  เป็นเวลาหลายร้อยปี
  แล้วสามารถโผล่หัวพ้นห่วงเล็กๆ
  ที่ลอยอยู่บนผิวพื้นมหาสมุทรขึ้นมาได้..

  และมนุษย์เป็นสถานะเดียว
  เมื่อเกิดมาแล้วเรามีพ่อแม่คอยเลี้ยงดู อบรม
  ส่งเสริมพัฒนาการเราทุกด้าน
  แล้วมีครอบครัว ญาติมิตร
  จนสามารถต่อยอด ทำสิ่งดีๆมากมาย

  ในขณะที่สัตว์โลกตั้งแต่มดแมลง นกน้อยต่างๆ
  ช้าง ม้า วัว ควาย ปลาวาฬ เป็นต้น
  ล้วนตัองเรียนรู้อยู่ต่อไปด้วยตนเอง
  ไม่มีใครมาดูแลใกล้ชิด
  ไม่สามารถสร้างปัจจัย 4 ได้
  ไม่สามารถทำบุญกุศลเกื้อหนุนใครๆ
  .
  .
  มนุษย์เมื่อเกิดมาแล้ว
  มนุษย์ผู้ได้ชื่อว่า เป็นผู้มีใจสูง
  มีโอกาสเรียนรู้ทั้งทางโลก
  ประกอบอาชีพ เลี้ยงตนและครอบครัว

  เรียนรู้ทางธรรม มีศีลห้า
  เป็นหลักในการดำรงชีวิต
  ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น ทำร้ายผู้อื่น
  ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินผู้อื่น
  ไม่เบียดเบียนคู่ครองของผู้อื่น
  ไม่เบียดเบียนใช้วาจาทำร้ายผู้อื่น
  ไม่ดื่มสุรา เพราะเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

  มีหลักหิริ (ความละอายต่อบาป)
  โอตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อบาป)
  เพียงหลักง่ายๆนี้ ประดุจหลักธรรมของเทวดา

  เพียงเรารักษาศีล 5 และมีหิริโอตัปปะ
  ชีวิตเราจะผาสุก ไม่เบียดเบียนต่อตนเอง
  และไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีต่อใครๆ
  สังคมโดยส่วนรวมจะร่มเย็นจริงๆ
  ไม่จำเป็นต้องมีทหารตำรวจ อัยการ ศาล
  มาคอยพิทักษ์รักษา ป้องปรามกลโกงใดๆ
  .
  .
  กรณีการุณยฆาต
  หนึ่งชีวิตมีคุณค่ามากมาย
  เราควรใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย
  ตามอายุขัยของเรา
  ปกติเราไม่ฆ่าหรือทำร้ายแม้แต่สัตว์เล็กๆตัวเดียว
  แล้วเราจะจบชีวิตตัวเราเองได้หรือ
  จริงอยู่แม้ไม่เจ็บปวด
  แต่เป็นการหยุดชีวิตของเราด้วยเหตุปัจจัย
  แล้วจะมีผลตามมา ตามกฎแห่งกรรม
  เหตุการณ์ เกิด..แล้วจบชีวิตอย่างนี้
  จะเวียนว่าย ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกหลายชาติ

  ถ้าเรามีความเข้าใจ มีทัศนคติที่ถูกต้อง
  เราก็เลือกใช้ชีวิตในวัยชราให้เหมาะสม
  เราจะอยู่เพื่อใคร..
  เราอยู่เพื่อตนเอง..
  ดูแลสุขภาพ ไม่เป็นภาระให้บุตรหลาน
  มึเงินออมยามวัยชรา
  ทำงานอดิเรก มีความสุขใจ
  มีทาน ศีล ภาวนา เป็นกิจวัตรประจำตัว
  ให้เท้าเราได้สัมผัสผืนหญ้า
  ให้เราได้หัวเราะ ยิ้ม สนุกสนานกับญาติมิตร
  ได้ทำสิ่งดีๆไว้กับครอบครัว และสังคม
  เป็นที่ระลึกกล่าวขานของชนรุ่นหลังต่อไป

  ?????

  #passion #onceapassion

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in