เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รวมเรื่องราวของการออกแบบโลโก้ และเทคนิคต่างๆของการทําเว็บไซต์WebsiteBigbang
รับทําเว็บไซต์ที่รองรับ User Interface ที่ง่ายต่อการใช้งาน
 • ส่วนติดต่อผู้ใช้ User Interface หมายถึงส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบรองรับการนำข้อมูลหรือคำสั่งเข้าสู่ระบบตลอดจนนำเสนอสารสนเทศกลับมายังผู้ใช้ซึ่งการออกแบบทำเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ในรูปแบบของเมนูคำสั่ง เป็นการโต้ตอบกับระบบด้วยการแสดงเมนูคำสั่งโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องป้อนคำถามเองดังนั้นจึงได้รับความนิยมในด้านของความง่ายในการใช้งานและการทำความเข้าใจ รูปแบบของส่วนติดต่อผู้ใช้

  ส่วนติดต่อผู้ใช้มีหลักการออกแบบดังนี้
  1.การออกแบบ Interface เป็นส่วนสำคัญรับทําเว็บไซต์ให้ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ถ้าออกแบบดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจลักษณะการออกแบบ User Interface ที่ไม่ดีไม่ใช่มีแต่เพียงรูปภาพและสีสันที่สวยงามเท่านั้น แต่จะต้องใช้งานง่ายด้วยจึงต้องศึกษากลุ่มผู้ใช้งานโดยใช้ว่าเป็นอย่างไรจะออกแบบอย่างไรจึงจะเหมาะสม

  2.จึงหันเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ ผู้ใช้มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันควรจำแนกลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้ให้ชัดเจนโดยแยกกลุ่มเป้าหมายภาษาและคำพูดที่ต้องใช้ เนื้อหาที่จะต้องใช้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

  3.วิธีการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ อากาศสังเกตโดยใช้วิธีสำรวจความต้องการวิเคราะห์สาเหตุว่าการที่ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์หนึ่งเป็นจำนวนมากเพราะเหตุใดและนำมาปรับปรุงหรือขอแบบทำเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการและความสะดวกของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

  4.รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ เช่นต้องการความรวดเร็วต้องเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเป็นประจำข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน มีการแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางสนองตอบความต้องการได้ทันที

  หลักในการออกแบบส่วนของติดต่อผู้ใช้ดังกล่าวจะช่วยให้การออกแบบและรับจ้างทำเว็บไซต์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ชายมากที่สุดจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และอย่างดี

  --------------------------------------------------
  อ้างอิง
  https://www.bigbang.co.th/Web-Design
  WebsiteBigbang: https://g.page/WebsiteBigbang
  ภาพประกอบ: Photo by William Iven on Unsplash
  เนื้อหา: หนังสือเรียน การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
  --------------------------------------------------