เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
เขียนเล่นเป็นเรื่องอ่าน-คิด-เขียน
กวีนิพนธ์ชุด ตามรัก

 • ภาพ: กัลยรัตน์ ธันยดุล       © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558                                             เผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น 

  ข้อเขียนนี้เป็นส่วนหนึ่งในหนังสือ “เขียนเล่นเป็นเรื่อง” รวมผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นผลงานลำดับที่ 3 ในหนังสือชุด “วิชญมาลา” รวมผลงานด้านภาษาและวรรณคดีไทย 

  จัดทำโดย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

  อ่านฉบับ E-book ได้ที่ https://www.mebmarket.com/ebook-134349-เขียนเล่นเป็นเรื่อง-รวมผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตภาควิชาภาษาไทย  นางซินบำราศ [1]

   

           ๏ พระโฉมยงทอดองค์ลงเหนือเขนย         พระกรเกยก่ายนลาฏถวิลหา

        รูปนวลหงนงนุชสุดโสภา                                       ยังต้องตาเตือนใจให้ใฝ่จินต์

        ค่ำคืนนี้จันทร์สว่างกระจ่างฟ้า                               ดับแสงดาริกาจนหมดสิ้น

        เหมือนโฉมดวงสุดายุพาพิน                                    กลบโฉมหมู่นารินในราตรี

        แรกพี่แลไปพบประสบพักตร์                                   ให้ร้อนรักคำนึงถึงโฉมศรี

        จึงชวนรำระบำเต้นตามดนตรี                               จนสองยามนารีก็ลี้ไป

        เหลือแต่เกือกรัตน์ชัชวาล                                      จะทราบนามเยาวมาลย์ก็หาไม่

        พระประคองบาทุกาของยาใจ                                 ภูวไนยนิ่งนึกตรึกตรา

        ฤาชะรอยนางสวรรค์แต่ชั้นไหน                             มาจำแลงแกล้งให้เสน่หา

        จึงงามล้ำนางใดในโลกา                                         สามพิภพจบหล้ามิเทียมทัน

        ป่านฉะนี้นุชเจ้าจะคำนึง                                         รำลึกถึงพี่บ้างฤาจอมขวัญ

        จะปราโมทย์สมบัติแมนแดนเทวัญ                         หรือเนาในเขตขัณฑ์นครา

        เจ้าจะอยู่หนใดพี่ไม่พรั่น                                        จะด้นดั้นทุกแห่งแสวงหา

        ด้วยฤทัยใฝ่ชมภิรมยา                                           ฝากชีวิตยอดสุดาแต่นางเดียว ฯ.

   

  สุพิชญา วรธำรง

  (2563)  [1]  แต่งขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องซินเดอเรลลา เนื้อความถ่ายทอดความรู้สึกในมุมมองของเจ้าชายผ่านบทครวญ เมื่อเจ้าชายเก็บรองเท้าแก้วที่ซินเดอเรลลาทำหลุดไว้ที่บันไดได้ก่อนที่ซินเดอเรลลาจะจากไป
  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน:              สุพิชญา วรธำรง
                                                     นิสิตชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทย 
                                                     คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                                     นิสิตทุนโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย 
                                                     สนใจสายภาษา (เก่า) ที่มีวรรณคดีเป็นพื้นที่สำหรับหลีกหนี 
                                                     ชอบอ่านบทละครรำมากกว่านิยาย 
                                                     เติบโตมากับรามเกียรติ์ และใช้ชีวิตปริญญาตรีอยู่กับไตรภูมิพระร่วง 
                                                     ชอบพับกระดาษ กำลังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเอง
                                                     ว่าจริงๆ แล้ว ชอบอะไรบ้าง สนใจอะไรบ้าง 
                                                     แต่ในภาพรวมแล้วเป็นคนที่ชอบในสิ่งที่เรียนพอสมควร 
                                                     และการหาเวลาไปดูโขนละครได้เป็นครั้งคราว
                                                     ก็ถือเป็นความสุขเล็ก ๆ ในชีวิต
  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน:               2562
  บรรณาธิการต้นฉบับ:                หัตถกาญจน์ อารีศิลป
  กองบรรณาธิการ:                      ธัญวรัตม์ วงศ์เรือง บุษกร บุษปธำรง วรนุช ขาวเกตุ
                                                      ธีรศักดิ์ คงวัฒนานนท์ จุฬารัตน์ กุหลาบ
  นางในวรรณคดี GMO [2]

             

   

  พิศพักตร์ผ่องพักตร์จันทร            พิศขนงก่งงอนดั่งคันศิลป์

  พิศเนตรดั่งเนตรมฤคิน                         นางนี้เป็นปิ่นโลกา

  งามโอษฐ์ดังใบไม้อ่อน                           งามกรดังลายเลขา

  ขอเชิญสาวสวรรค์ขวัญฟ้า                     เปิดวิมานมองมาให้ชื่นใจ

  เจ้าร่างน้อยนอนนิ่งบนเตียงต่ำ              คมขำงามแฉล้มแจ่มใส

  พิศพลางปฏิพัทธ์กำหนัดใน                    จะใคร่ไปโอบอุ้มองค์มา.


  ภูริทัต หงษ์วิวัฒน์

  (พ.ศ.ที่แต่ง) 

     [2] แต่งขึ้นโดย “ลัก” มาจากบทชมโฉมนางในวรรณคดีเรื่องต่างๆ 

  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน:            

   ภูริทัต หงษ์วิวัฒน์

  นิสิตชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์                                                      จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย นิสิตทุนโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา                                                      และวรรณคดีไทย มีอัสสาสและ ปัสสาสเป็นวรรณคดี มีใจเสน่หาภาษา                                                      และวรรณคดีบาลี-สันสกฤตพ้นประมาณ หลงรัก วรรณคดีไทยมา                                                              เนิ่นนานหนักหนาโดยเฉพาะลิลิตพระลอ ชอบอ่านและแต่งคำประพันธ์                                                    ร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ทั้งกลอน กาพย์ โคลง ฉันท์ มาแต่น้อย                                                                เริ่มเผลอมีใจให้วรรณคดีอังกฤษ                                                                                                            เพราะแอบอ่านบทละครเชกสเปียร์เล่นเป็นบางเวลา                                                                                


  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน:               
  บรรณาธิการต้นฉบับ:                หัตถกาญจน์ อารีศิลป
  กองบรรณาธิการ:                      ธัญวรัตม์ วงศ์เรือง บุษกร บุษปธำรง วรนุช ขาวเกตุ
                                                      ธีรศักดิ์ คงวัฒนานนท์ จุฬารัตน์ กุหลาบ


 • © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558                                             เผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น 

  ข้อเขียนนี้เป็นส่วนหนึ่งในหนังสือ “เขียนเล่นเป็นเรื่อง” รวมผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นผลงานลำดับที่ 3 ในหนังสือชุด “วิชญมาลา” รวมผลงานด้านภาษาและวรรณคดีไทย 

  จัดทำโดย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

  อ่านฉบับ E-book ได้ที่ https://www.mebmarket.com/ebook-134349-เขียนเล่นเป็นเรื่อง-รวมผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตภาควิชาภาษาไทย


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in