เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
เขียนเล่นเป็นเรื่องอ่าน-คิด-เขียน
กวีนิพนธ์ชุด ตามรอย
 • © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558                                             เผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น 

  ข้อเขียนนี้เป็นส่วนหนึ่งในหนังสือ “เขียนเล่นเป็นเรื่อง” รวมผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นผลงานลำดับที่ 3 ในหนังสือชุด “วิชญมาลา” รวมผลงานด้านภาษาและวรรณคดีไทย 

  จัดทำโดย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563


  อ่านฉบับ E-book ได้ที่ https://www.mebmarket.com/ebook-134349-เขียนเล่นเป็นเรื่อง-รวมผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตภาควิชาภาษาไทย

                                                                                                              ภาพ: ปารณีย์ ประภาพรพิพัฒน์ในนิมิต 

          กลีบกุหลาบฉาบชมพูพรูพรั่งฟ้า            ว่อนเมฆาเหมือนฝันขวัญพี่เอ๋ย                                           นภาพิศนิมิตหวามงามกว่าเคย                      ชวนสังเวยบูชิตชีวิตนี้                                                         แต่ละชีพต่างกลีบกุหลาบร่อน                        ชะลอช้อนชุ่มรักเป็นสักขี                                                     การุณยมานหวานล้ำฉ่ำรดี                             โลมปถพีทุกย่างทางครรไล                                                 ฟ้าระริกเงาระรวยกลางห้วยกว้าง                   ก็เหมือนอย่างเราฝังพลังไข                                               วาดวงรุ้งพุ่งผ่านม่านตาใจ                             ลึกละไมละเมียดหวังตั้งตาคอย                                           เมื่อขอบฟ้าพร่าพราวหลาวทองทาบ              พุ่งปลายปลาบทะลวงถิ่นทมิฬถอย                                       ความมืดแมกแหลกเรื้อไม่เหลือรอย               อุทัยพร้อยแสงพร่างสว่างพราย                                           เพื่อฟากฟ้าสายัณห์อย่างวันนี้                        จักปรายปรีดิ์เปี่ยมพ้นล้นความหมาย                                 เพื่อมรรคาประชาชนจักกล่นราย                   ด้วยกลีบกรายกุหลาบแก้วผ่องแพรวใจ.

                                                                                                                                     อุชเชนี                                                                                                                                           (2496)
  ในความเป็นจริง [1]

  มองฟากฟ้ารัตติกาลในวันนี้​​                    กุหลาบแก้วหลบลี้ไปที่ไหน

                       ฉันตามหาอยู่ผู้เดียวเปลี่ยวหัวใจ​​​                      นานแล้วหนอ แสงอุทัยก็ไม่มา

  ​​                     มองลงไปในห้วยกว้างก็ว่างเปล่า​​                      ไม่มีเงางามใดให้ใฝ่หา

                       มีประกายหยาดน้ำก่ำแววตา​​​                            หยาดน้ำฟ้าเริ่มโรยโปรยละออง

  ​​                     มองไม่เห็นทางใดให้ดำเนิน​​                              เราหยุดเดิน เดียวดาย อกไหม้หมอง

                       แต่ครู่หนึ่งเสียงพิณแก้วแว่วทำนอง​​                 เบิกตาใจให้จ้องดอกไม้บาน

  ​​                     มือหนึ่งยื่นดอกกุหลาบอาบแสงสรวง                 ฉายโชติช่วงแสงระวีไมตรีสมาน

                       เมื่อแสงการุณยภาพอาบวิญญาณ​​​                      ก็พรายแพร้วสุมามาลย์ ณ กลางใจ

  ​​                     เมื่อกุหลาบผลิรับขวัญกันเป็นทอด​​                     ความมืดบอดหรือจะหาญต้านทานไหว

                       เพียงเรากุมมือกันให้มั่นไว้​​​​                                 แสงอุทัยที่ใฝ่เห็นจะเป็นจริง.

                                                                                                                          ภูริทัต หงษ์วิวัฒน์                                                                                                                            (2562)  [1] แต่งขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากกวีนิพนธ์เรื่อง ในนิมิต” (2496) ของอุชเชนี (อ.ประคิณชุมสาย ณ อยุธยา)  ผู้ประพันธ์ได้อ่านกวีนิพนธ์บทนี้ในรายการ “กวีรุ่นใหม่...แรงบันดาลใจจากอุชเชนี” ในงาน 100 ปี ชาตกาลอุชเชนีกวีของกวีที่เรารัก จัดโดยสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 


  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน:             
  ภูริทัต หงษ์วิวัฒน์

  นิสิตชั้นปีที่ ระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์                                                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิสิตทุนโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา                                                       และวรรณคดีไทย มีอัสสาสและปัสสาสเป็นวรรณคดีมีใจเสน่หาภาษา                                                       และวรรณคดีบาลี-สันสกฤตพ้นประมาณหลงรักวรรณคดีไทยมาเนิ่น                                                         นานหนักหนาโดยเฉพาะลิลิตพระลอชอบอ่านและแต่งคำประพันธ์ร้อย                                                     กรองประเภทต่าง ๆ ทั้งกลอน กาพย์ โคลง ฉันท์มาแต่น้อย เริ่มเผลอมี                                                     ใจให้วรรณคดีอังกฤษเพราะแอบอ่านบทละครเชกสเปียร์เล่นเป็นบาง                                                       เวลาชื่นชอบซีรีส์วายเป็นชีวิตจิตใจ                                                    

   ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน:             2562                                                                                         บรรณาธิการต้นฉบับ:              หัตถกาญจน์ อารีศิลป                                                                           กองบรรณาธิการ:                     ธัญวรัตม์ วงศ์เรือง บุษกร บุษปธำรง วรนุช ขาวเกตุ                                                                                  ธีรศักดิ์ คงวัฒนานนท์ จุฬารัตน์ กุหลาบ


  อัจฉริยะ

  อัจฉริยะ---                                                                                                                                                 เธอนี้จะเป็นใครฉันไม่แจ้ง                                                                                                                         แต่เธอคือโค้งรุ้งอันรุ่งแรง                                                                                                                         ผู้สื่อแสงความหวังมายังเรา                                                                                                                       เธอปราโมทย์โปรดแลแต่ตาหวาน                                                                                                           ด้วยดวงมานแช่มชื่นรื่นเสลา                                                                                                                   เธอเหินหาฟ้าเขียวเที่ยวบรรเทา                                                                                                               ความหงอยเหงาด้วยศิลป์พิณพิไร                                                                                                             เธออบอุ่นกรุ่นไกวอยู่ในเมฆ                                                                                                                     เหมือนปักษาฟ้าเสกให้สุขใส                                                                                                                     พร้อมบรรเลงเพลงขับแจ้วจับใจ                                                                                                               แต่ห่างไกลเกินเพ้อชะเง้อมอง                                                                                                                   อย่ามัวเหินเพลินเหาะเลาะลมเหลิง                                                                                                           เมื่อขุมเพลิงคลอกหล้าพาสยอง                                                                                                                 มรสุมรุมสวนป่วนทํานอง                                                                                                                         จะพลิกท้องธรณินทร์ให้ภินท์พัง                                                                                                               เสียงโอดโอยโหยหาผู้มาช่วย                                                                                                                   ให้รอดม้วยจากขุมที่คุมขัง                                                                                                                       เธอคือธารหวานล้ำฉ่ำพลัง                                                                                                                       จงรินหลั่งอมฤตช่วยชิดชู                                                                                                                         ลืมลีลาฟ้าแจ๋วอันแพร้วเพริศ                                                                                                                   ลืมเสียเถิดความสราญเบิกบานหรู                                                                                                           มาเหลียวไล้ใจเข็ญช่วยเอ็นดู                                                                                                                   เข้ากอบกู้ขวัญชื่นคืนประชา                                                                                                                     เธออาจล้มจมปลักทุลักทุลี                                                                                                                         เขาขยี้เหยียบรวดปวดหนักหนา                                                                                                               พิสูจน์ไปว่าเธอใช่สกุณา                                                                                                                           หากเป็นสิงห์หยิ่งกล้าท้าคํารณ.


  อุชเชนี                                                                                                                                                       (2493)


  คราบอัจฉริยะ [2]


             เมื่อพุทธศักราชนั้น                                                                                                                         “เธอ” ถูกกดขี่ ย่ำยีเหยียดหยาม                                                                                             กลายร่างเป็นเหยื่อของอสูรใจมาร                                                                                           ชาวนา ผู้ใช้แรงงานคนยากไร้                                                                                                     ต้องเสียเลือดเนื้อเรือกสวนไร่นา มิตรสหาย และความเป็นคน                                                         ต้องหลั่งน้ำตาแห่งความแพ้พ่ายแก่ผู้มีอิทธิพล 

             เมื่อพุทธศักราชนั้น                                                                                                                 “เขา” กดขี่ ย่ำยี เหยียดหยาม                                                                                                         กลายร่างเป็นอสูรใจมาร                                                                                                               นายทุน พ่อค้า ผู้เรืองอำนาจ                                                                                                       หัวเราะร่าเพราะชัยชนะเหนือคราบน้ำตาแห่งความลำเค็ญ

              เมื่อพุทธศักราชนั้น                                                                                                                  “เรา” อัจฉริยะถูกขอร้องอ้อนวอน                                                                                            กลายร่างเป็นโค้งรุ้งอันรุ่งแรงแห่งการกอบกู้                                                                                  สลัดปีกปักษา เก่งกล้าอย่างสิงห์                                                                                                  ท้าทายและทานทัดแรงขยี้เหยียบ

              ฉันเกิดคำถาม                                                                                                                                ในพุทธศักราชนี้                                                                                                                      ใครที่ถูกกดขี่ ย่ำยี เหยียดหยาม                                                                                                    ชาวนา ผู้ใช้แรงงาน คนยากไร้                                                                                                  หรือเราทุกคนที่ต้องดิ้นรนบนโลก                                                                                                ผู้หญิง ผู้ชาย เพศพันธุ์หลากหลาย มิตรสหายญาติพี่น้อง

              ฉันเกิดคำถาม                                                                                                                              ในพุทธศักราชนี้                                                                                                                            ใครที่กดขี่ ย่ำยี เหยียดหยาม                                                                                                          นายทุน พ่อค้า ผู้เรืองอำนาจ                                                                                                          หรือเราทุกคนผู้ดูถูกความคิด  เริงร่าอยู่ในห้วงแห่งความเจ็บปวดของเพื่อนมนุษย์                          หลงอยู่ในวังวนของอารมณ์ที่เชี่ยวกราก

              ฉันเกิดคำถาม                                                                                                                            ในพุทธศักราชนี้                                                                                                                        ใครที่ช่วยเหลือและกอบกู้วันชื่นคืนสุข                                                                                      เป็นอัจฉริยะผู้อาจกลายร่างเป็นเหยื่อและผู้ล่าผู้เต้นรำไปตามท่วงทำนองเพลงสลับ                

              ฉันตอบคำถาม                                                                                                                            ในพุทธศักราชนี้...นววิถีแห่งยุคสมัย                                                                                              เธอ เขา เรา ฉัน                                                                                                                          ไม่มีเหยื่อ ผู้ล่า หรือผู้กอบกู้โดยสัมบูรณ์                                                                                สัมพันธภาพล้วนแต่ตั้งอยู่บนอำนาจอันสัมพัทธ์

              ฉันตอบคำถาม                                                                                                                                ในพุทธศักราชนี้...นววิถีแห่งยุคสมัย                                                                                              เรา...ล้วนอัจฉริยะ                                                                                                                      ในสมรภูมิแห่งมรสุม                                                                                                                      ไม่มีสิงห์เจ้าป่าใดมีชัยเหนือพรานผู้ล่า                                                                                            ฉันอยากเป็นสิงห์ เธออยากเป็นม้าส่วนคุณคนนั้นอยากเป็นปลา                                              ทุกสรรพสิ่งพึ่งพิงอิงกัน                                                                                                              ปกป้องสิทธิ์ ปลอบประโลมจิตสร้างเกลียวคลื่นแห่งความเคลื่อนไหว

              ในพุทธศักราชนี้...นววิถีแห่งยุคสมัย                                                                                              หากฉัน...ไม่ประสงค์จะเป็นพรานผู้ปลิดชีพและจิตวิญญาณของสหายแบบที่เขาทำเมื่อพุทธศักราชนั้น                                                                                                                           ฉันจะต้องพิสูจน์ตนเองอย่างไร                                                                                                     ฉันจะต้องพิสูจน์ตนเองอย่างไร                                                                                                     พิสูจน์ว่าตนเองมิใช่พรานผู้กระหายโหยแต่เป็นสิงห์ ม้า ปลา หรือนก

             ฉันหวังว่าฉันจะเป็นความหวังของฉัน                                                                                         หวังว่าฉันจะรู้                                                                                                                           หวังว่าฉันจะรู้ตัว                                                                                                                       เมื่อกลายร่างเป็นอสูรใจมาร                                                                                                           เมื่อกลายร่างเป็นพรานป่าในคราบอัจฉริยะ.                                                                                                                                                                                                 


            ฉัตรชนก ชัยวงค์  (2562)


  [2] กวีนิพนธ์บทนี้แต่งขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากกวีนิพนธ์เรื่อง อัจฉริยะ” (2498) ของอุชเชนี (อ.ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา)  ผู้ประพันธ์ได้ตัดตอนบางส่วนของกวีนิพนธ์บทนี้สำหรับอ่านในรายการ “กวีรุ่นใหม่...แรงบันดาลใจจากอุชเชนี ในงาน 100 ปี ชาตกาล  อุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก จัดโดยสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 

  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน:               

  ฉัตรชนก ชัยวงค์                                                                                                                                      ศิษย์เก่านิสิตทุนโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย                                                      ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                มีความสนใจในวรรณคดีโบราณ ภาษาและ วรรณกรรมเขมร การแต่ง                                                      คำประพันธ์                                                                                        

  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน:               2562                                                                                    บรรณาธิการต้นฉบับ:                หัตถกาญจน์ อารีศิลป                                                                          กองบรรณาธิการ:                       ธัญวรัตม์ วงศ์เรือง บุษกร บุษปธำรง วรนุช ขาวเกตุ                                                                                 ธีรศักดิ์ คงวัฒนานนท์ จุฬารัตน์ กุหลาบ  ซอนเนตบทที่ 43

  When most I wink, then do mine eyes best see,                                                                      For all the day they view things unrespected;                                                                         But when I sleep, in dreams they look on thee,                                                                     And, darkly bright, are bright in dark directed.                                                                       Then thou, whose shadow shadows doth make bright—                                                       How would thy shadow’s form form happy show                                                                   To the clear day with thy much clearer light,                                                                           When to unseeing eyes thy shade shines so?                                                                         How would, I say, mine eyes be blessèd made                                                                       By looking on thee in the living day,                                                                                         When in dead night thy fair imperfect shade                                                                           Through heavy sleep on sightless eyes doth stay?                                                                 All days are nights to see till I see thee,                                                                                   And nights bright days when dreams do show thee me.

                                                                                                                                  วิลเลียมเชกสเปียร์                                                                                                                                     (1609)


  บทแปลซอนเนตบทที่ 43 [3]


  เมื่อตาข้าปิดไซร้ ข้าเห็นได้เป็นเลิศเทียว                                                                  เพราะทั้งวันแลเหลียวแต่สิ่งที่มิน่ามอง                                                                        แต่ยามข้าหลับฝัน เห็นจอมขวัญในตาสอง                                                                ตาแจ่มเมื่อจับจ้องโฉมกระจ่างกลางมืดมัว                                                                  เจ้าผู้ทอดฉายา [4] ฉายโสภาไปถ้วนทั่ว                                                                    ใคร่รู้ว่าเงาสลัวจะตระการปานใดกัน                                                                          ท่ามกลางทิวาแจ้ง พร้อมนวลแสงยิ่งแสงสวรรค์                                                        แก่ตาที่ปิดนั้นเงายังงามวามฉะนี้                                                                                อกเอยคงเป็นบุญแก่เนตรเรากระไรมี                                                                      หากได้พินิจศรีศุภลักษณ์  กลางวัน                                                                          เมื่อรัตติกาลเล่า รูปเงาเจ้ารางรางนั้น                                                                        ยังตรึงนัยน์ตาครันแม้สถิตในนิทรา                                                                            ทุกทิวาดุจราตรีจวบยามที่พบขวัญตา                                                                        และราตรีเป็นทิวาเมื่อฝันข้ามียาใจ.

                                                                                                                         ภูริทัต หงษ์วิวัฒน์                                                                                                                             (2563)

  [3] ในการแปลนี้ ผู้แปลยึดแนวทางของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงพระราชนิพนธ์แปลบทละครโรเมโอและจูเลียตเป็นหลักคือใช้ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี 11 แต่จัดวรรคให้เหมือนกลอนเปล่า (Blank Verse) ของต้นฉบับ

  [4] ใช้ในความหมายเดิมว่า “เงา”


  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน:             ภูริทัต หงษ์วิวัฒน์

  นิสิตชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์                                                      จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย นิสิตทุนโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา                                                      และวรรณคดีไทย มีอัสสาสและ ปัสสาสเป็นวรรณคดี มีใจเสน่หาภาษา                                                      และวรรณคดีบาลี-สันสกฤตพ้นประมาณ หลงรัก วรรณคดีไทยมา                                                              เนิ่นนานหนักหนาโดยเฉพาะลิลิตพระลอ ชอบอ่านและแต่งคำประพันธ์                                                    ร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ทั้งกลอน กาพย์ โคลง ฉันท์ มาแต่น้อย                                                                เริ่มเผลอมีใจให้วรรณคดีอังกฤษ                                                                                                              เพราะแอบอ่านบทละครเชกสเปียร์เล่นเป็นบางเวลา                                                                                ชื่นชอบซีรีส์วายเป็นชีวิตจิตใจ

  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน:              2563 
  บรรณาธิการต้นฉบับ:               หัตถกาญจน์ อารีศิลป
  กองบรรณาธิการ:                     ธัญวรัตม์ วงศ์เรือง บุษกร บุษปธำรง วรนุช ขาวเกตุ
                                                     ธีรศักดิ์ คงวัฒนานนท์ จุฬารัตน์ กุหลาบ
  วงกลม [5]


   1.                                                                                                                                                               ฉันยังคงเห็นเขา มิตรของฉัน                                                                                                                    ในวันที่แสงแดดแผดจ้าจนดวงตามืดบอด                                                                                                เขานั่ง นิ่ง สงบ อยู่ที่นั่น                                                                                                                            ใจกลางจัตุรัสรูปวงกลม                                                                                                                            ที่ผู้คนสัญจรร้อนรน                                                                                                                                  เดินผ่านวิ่งผ่าน เดินชนวิ่งชน                                                                                                                  แข็งกร้าวดังชนหินอ่อนก้อนยักษ์                                                                                                              หินอ่อนก้อนยักษ์สลักเป็นรูปมนุษย์ ประดับประดาจัตุรัสวงกลม                                                                ก้มมองเขา แล้วผ่านเลยไป                                                                                                                    ผืนผ้าใบแนบสนิทกับผืนดิน                                                                                                                  ทับด้วยหินสี่ทิศ                                                                                                                                        อ่านข้อความอันว่างเปล่า                                                                                                                          เขาจะวาดวงกลม

    เขาจะวาดวงกลม เพื่อให้มันกลม                                                                                                              เส้นเพียงเส้นเดียว                                                                                                                                ไร้จุดด่างพร้อย ไร้รอยบิดเบี้ยว                                                                                                            ลากจากหัวจรดหางจนหางจดหัว                                                                                                        เขาจะสร้างสิ่งสัมบูรณ์จากความว่างเปล่า                                                                                                เขาจะวาดจนมือเขาล้า                                                                                                                        เขาจะวาดจนเข่าเขาแตก                                                                                                                        แต่เขาไม่ได้บูชาผู้ใด                                                                                                                                ไม่ทั้งวิตรุวิอุส [6] หรือพุทธะ                                                                                                                    ด้วยใบหน้าอันเปลือยเปล่า เขาจะวาดวงกลมสมบูรณ์                                                                              วงที่ผู้คนก้มมอง                                                                                                                                        แล้วพวกเขาเดินจากไป  

    แล้วพวกเขาเดินจากไป หลังจากจดจ้องอยู่แสนนาน                                                                              ไม่มีคุณค่าใดใดเลยหรือ สำหรับวงกลมอันสมบูรณ์                                                                                  คนหนึ่งคนผ่านมา จดจ้อง แล้วเดินจากไป                                                                                              คนสองคนผ่านมา จดจ้อง แล้วเดินจากไป                                                                                            คนห้าคนผ่านมา จดจ้อง แล้วเดินจากไป                                                                                              คนสิบคนผ่านมา จดจ้อง แล้วเดินจากไป                                                                                            ไม่มีคำพูดใดใดเลยหรือ สำหรับวงกลมอันสมบูรณ์                                                                                    คนที่หนึ่งร้อยผ่านมา จดจ้อง ไม่เอ่ยคำใด                                                                                            คนที่สองร้อยผ่านมา จดจ้อง ไม่เอ่ยคำใด                                                                                              คนที่ห้าร้อยผ่านมา จดจ้อง ไม่เอยคำใด                                                                                                คนที่หนึ่งพันผ่านมา จดจ้อง แล้วเอ่ยออกไป                                                                                    วงกลมของเขาบิดเบี้ยวนิดหนึ่ง                                                                                                          แล้วผู้คนก็สรรเสริญวงกลม

    แล้วผู้คนก็สรรเสริญวงกลม ร้องเป็นท่วงทำนอง เป็นเพลงชาติ                                                                วงกลมที่บิดเบี้ยว                                                                                                                                หากแต่สมบูรณ์ และเป็นนิรันดร์                                                                                                          เช่นเดียวกับเขาผู้รังสรรค์ เขาผู้แตกดับ                                                                                              ผู้คนยังแต่งโศลกโศการ้องหาเขา                                                                                                      อ่านโศลกโศกเศร้าจนคอแหบแห้ง                                                                                                      ความสมบูรณ์จึงเป็นรูปวงกลม                                                                                                                  ที่เขาวาด                                                                                                                                            จิตวิญญาณเขาจึงเป็นรูปวงกลม                                                                                                              ที่เขาวาด                                                                                                                                              เมื่อผู้คนสรรเสริญวงกลม สรรเสริญเขา                                                                                                    เมื่อผู้คนสาปแช่งวงกลม สาปแช่งเขา                                                                                                      เมื่อนั้นผู้คนยังคงเห็นเขา                                                                                                                    ฉันยังคงเห็นเขา

                                                                                                                    ธีสุวรรณ ปิติภากร                                                                                                                           (2559) 

   

   2.                                                                                                                                                              เขายังคงไม่เห็นฉัน                                                                                                                                  เดทแรกของเรา ณจัตุรัสของย่านเก่าใจกลางเมือง                                                                                    ปลายฝนต้นหนาวในวันฟ้าเปิด                                                                                                                เช้าตรู่ที่แสงแดดยังไม่แผดทำลายความหมายของเหมันต์                                                                        ฉันตื่นหกโมง                                                                                                                                            วันอาทิตย์

    เครื่องสำอางเรียงรายเป็นตับ                                                                                                                    หากอาวุธของขุนพลคือกระบี่                                                                                                                    อาวุธของสตรีก็คือความงาม                                                                                                                    ใครบางคนเคยบอกฉัน                                                                                                                            ฉันไม่เชื่อ                                                                                                                                                  แต่เขาเชื่อ

    ฉัน                                                                                                                                                            ผู้ไม่เคยแต่งหน้า

    เปิดอ่านคู่มือการแต่งหน้า                                                                                                                        ศึกษาจากวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต                                                                                                                ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูง                                                                                                                ได้ข้อสรุปว่าให้เริ่มต้นด้วยการลงรองพื้น                                                                                                  ขั้นตอนต่อจากนั้นไม่มีใครพูดตรงกัน

    รายการเครื่องสำอางชื่อประหลาดกว่าสิบอย่าง                                                                                    ทุกรายการล้วนเป็นเครื่องสำอางสีเนื้อ                                                                                                      “แต่เป็นเนื้อคนละเฉด” เพื่อนของฉันบอก                                                                                                ชิ้นนั้นใช้รองพื้น ชิ้นนั้นใช้ไฮไลท์ ชิ้นนั้นใช้สร้างแสงและเงาให้ใบหน้า                                                    “เป็นเทคนิคการแต่งหน้าแบบสามมิติ”ดาราสาวชี้แจง                                                                              สองชั่วโมงผ่านไป                                                                                                                                    ฉันแต้มเขียนเกลี่ยปาดวาดลบตบเติมเสริมซับ                                                                                          รบกับเซลล์ผิวหมองคล้ำ ถุงใต้ตาและสารพัดความไม่งาม                                                                        “แต่งหน้าเหมือนไม่แต่ง”สไตล์ลิสต์ประเมินค่า                                                                                          ฉันยิ้มแหย ๆ ให้ผู้หญิงแปลกหน้าในกระจก

    หนึ่งชั่วโมงลองชุด                                                                                                                              ชุดนั้นทำให้ดูอ้วน เสื้อสีนี้ไม่ขับสีผิวกระโปรงตัวนู้นสั้นเกินไป                                                                  ชุดนี้โทรมเกินไป ชุดนั้นก็เวอร์เกินไป                                                                                                      ลงเอยด้วยชุดกระโปรงสีเรียบธรรมดา                                                                                                      รองเท้าคู่สวยที่ซื้อมานานแล้ว                                                                                                                  แต่ยังไม่เลิกกัด 

    ก่อนเวลานัดหนึ่งชั่วโมง มาถึงที่นัดหมาย                                                                                                ฉันยืนรอริมขอบจัตุรัสรูปวงกลม                                                                                                              เขามาถึงตรงเวลานัด                                                                                                                                ยิ้มโลกสว่าง ไม่เอ่ยคำใด                                                                                                                          ชวนไปกินก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังฝั่งตรงข้าม                                                                                                      เดินตัดจัตุรัส เขาสังเกตเห็นวงกลมบนผืนผ้าใบ                                                                                        วงกลมที่เราคิดว่ายังไม่เคยมีใครรับรู้ถึงการดำรงอยู่                                                                                วงกลมที่เราคิดว่ายังไม่เคยมีใครพูดถึง                                                                                                    วงกลมที่ยังไม่ถูกบรรจุความหมาย                                                                                                            รูปวงกลมฝีมือมนุษย์เขียนด้วยเส้นเพียงเส้นเดียว                                                                                    ไร้จุดด่างพร้อย ไร้รอยบิดเบี้ยว                                                                                                                ราวกับเป็นวงกลมอันสมบูรณ์                                                                                                                    เราก้มมอง                                                                                                                                                จดจ้องอยู่แสนนาน

    ท้องร้อง                                                                                                                                                    เราผละไปกินก๋วยเตี๋ยว                                                                                                                            ฉันฉายยิ้มบนริมฝีปากสีชมพูธรรมชาติเบอร์ E24 เขาไม่เอ่ยคำใด                                                        ฉันชะม้ายตาที่คัดเบ้ามาพร้อมด้วยอายส์แชโดว์เขาไม่เอ่ยคำใด                                                              ฉันยกมือเกยแก้มที่ลงบลัชออนสีชมพูอ่อนไว้เขาไม่เอ่ยคำใด                                                                    เขายังเหม่อไปทางรูปวงกลมอันสมบูรณ์

    เก็บเงิน                                                                                                                                                    เขาเปลี่ยนแผนยามบ่าย                                                                                                                          ชวนฉันไปดูรูปวงกลม                                                                                                                              ครึ่งชั่วโมงผ่านไป จดจ้อง ไม่เอ่ยคำใด                                                                                                      หนึ่งชั่วโมงผ่านไป จดจ้อง ไม่เอ่ยคำใด                                                                                                    สองชั่วโมงผ่านไป จดจ้อง ไม่เอ่ยคำใด                                                                                                      สามชั่วโมงผ่านไป จดจ้อง ไม่เอ่ยคำใด

    แดดบ่ายละลายรองพื้น                                                                                                                          ฉันคิดว่าฉันเห็นรอยบิดเบี้ยวของวงกลม                                                                                                  กล่าวติออกไป                                                                                                                                          แล้วเขาก็สรรเสริญวงกลม                                                                                                                        แล้วผู้คนก็สรรเสริญวงกลม

    วงกลมที่เคยซ่อนตัวอยู่กลางที่แจ้งวงกลมที่ไร้ความหมาย                                                                  วงกลมที่บิดเบี้ยว                                                                                                                                      และเขาผู้เป็นผู้นำในการสรรเสริญวงกลมร้องเป็นท่วงทำนอง เป็นเพลงชาติ                                            ได้รับการสรรเสริญในฐานะผู้สรรเสริญวงกลม                                                                                          ได้รับการสาปแช่งในฐานะผู้สรรเสริญด้วยการสาปแช่งวงกลม                                                                เขาผู้ออกงานสังคม                                                                                                                                  กับฉัน                                                                                                                                                      ผู้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้า

    เขายังคงไม่เห็นฉัน. 

                                                                                                                                     นลิน สินธุประมา                                                                                                                               (2559)  [5] กวีนิพนธ์เรื่อง “วงกลม” ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือชุด อ่าน-คิด-เขียน: รวมบทวิจารณ์วรรณกรรมของนักเรียนวรรณกรรม เล่ม 1 ฉบับยา(พิษ) สามัญประจำบ้าน เมื่อเดือนสิงหาคม 2559  กวีนิพนธ์บทนี้เล่นกับวิธีการแต่งและวิธีการอ่าน โดยให้ธีสุวรรณเขียนบทกวีส่วนแรกขึ้น จากนั้นส่งให้นลิน สินธุประมาอ่านและแต่งต่อในส่วนที่สอง โดยที่ผู้ประพันธ์ทั้งสองคนไม่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการอ่านและการแต่ง

  [6] วิตรุวิอุส ชื่อเต็ม มาร์กุส วิตรุวิอุส ปอลลิโอ (Marcus Vitruvius Pollio)  สถาปนิก วิศวกร และนักเขียนโรมันมีชีวิตอยู่ในช่วง 100 ปีก่อนคริสตกาล ผู้เขียน De architectura บทความว่าด้วยสถาปัตยกรรมโรมันที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อศิลปะ วิศวกรรม และสถาปัตยกรรม Renaissance


  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน:             ธีสุวรรณ ปิติภากร

                                                    ศิษย์เก่าภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                    ปัจจุบันเป็น ContentCreator สนใจวรรณกรรม ภาพยนตร์ เกม ฯลฯ

                                                    นลิน สินธุประมา                                                                                                                                      ศิษย์เก่านิสิตทุนโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย                                                      ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาคติชนวิทยา ณ                                                                    University of California, Berkeley ชอบเรื่องเล่าและนิทานนวนิยาย                                                      และเรื่องสั้น เพลงพอป ภาษาเขมร วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน:             2559 
  บรรณาธิการต้นฉบับ:              หัตถกาญจน์ อารีศิลป
  กองบรรณาธิการ:                     ธัญวรัตม์ วงศ์เรือง บุษกร บุษปธำรง วรนุช ขาวเกตุ
                                                     ธีรศักดิ์ คงวัฒนานนท์ จุฬารัตน์ กุหลาบ
   

 • © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558                                             เผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น 

  ข้อเขียนนี้เป็นส่วนหนึ่งในหนังสือ “เขียนเล่นเป็นเรื่อง” รวมผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นผลงานลำดับที่ 3 ในหนังสือชุด “วิชญมาลา” รวมผลงานด้านภาษาและวรรณคดีไทย 

  จัดทำโดย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563


  อ่านฉบับ E-book ได้ที่ https://www.mebmarket.com/ebook-134349-เขียนเล่นเป็นเรื่อง-รวมผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตภาควิชาภาษาไทย

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in