ชีวิตมหา'ลัย 4 ปี สุด SHIT ของเด็กหนุ่มชาวกรุงเทพฯ ณ เชียงใหม่ Red Suanmali

บันดึกที่ถูกนับวันอย่างถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับชีวิตสุด SHIT ของนักศึกษาชาวกรุงเทพ ณ มหา'ลัยภาคเหนือ / ภาษาอาจเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาตามอารมณ์ผู้เขียน ลำดับวันภายในเรื่องก็จะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหมือนกัน / ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอ่านความห่าเหวที่ผมพบเจอครับ

ALL POSTS
Views